آخرین مطالب

رابطه چیست؟

من. من معمولان روابط عمیق زیادی ندارم. نداشتم. تعداد انگشت‌شماری انسان در جهان وجود دارند که خود واقعی‌ام را به ان‌ها نشان می‌دهم. می‌دادم. شخصیتِ برونگرا و پرحرف و

در نهایت عشق چیست؟

نماز عشا را خوانده‌ام. تازه دو ساعت بعد از افطار بدنم به حالت نرمال برمی‌گردد. این یعنی روزه به من نمی‌سازد؟ فکر نمی‌کنم. پای سجاده‌ی کوچک نشسته‌ام. خیره به

نامه به 1402

نامه‌ای به 402ی عزیزم. ای 402ی لعنتی. امروز 29/اسفند توست. و تو را نمی‌توان ثبت نکرده رها کرد. در پکیج تو روزهای مختلفی را تجربه کردم. زیاد درد. زیاد

عاطفه ی من

عاطفه‌ی من. عاطفه‌ی من؟ عاطفه‌ی من. در آزادنویسی بارها تکرار می‌شود. امروز باز هم طبق معمول نه تمایلی به خواب داشتم نه تمایلی به بیداری. بین خواب و بیداری

تو

این‌بار بدون نوشتن عنوان شروع به نوشتن می‌کنم. به پوشه‌ی ازادنویسی رفته بودم. دلم می‌خواهد بنویسم. فقط بنویسم. بی هیچ هدفی. همینطوری. پوچ‌پوچ. امروز را دلم می‌خواهد صبح تا