آخرین مطالب

انسان سالم

بعد از یک سال و سه ماه، هر هفته درمان و تراپی داشتن امشب، ساعت از دو و نیمِ نیمه‌شب گذشته سعی می‌کنم به تعریفی از انسان سالم برسم.

شتر طلب مهرِ تو

گفت این جویدن کتاب است نفهمید این جویدن توست تو را مزه می‌کنم مدام تکه‌های دوست داشتنت را از راست‌دندان‌ها بین چپ‌دندان‌ها می‌فرستم شوری و تندی و تلخی‌ات مزه

زوربای یونانی

مردی با بدنی چِغِر که همه‌چیز را در زندگی در لحظه می‌بیند و هیچ هوسی را نادرست نمی‌داند و این نه از روی خامی که از روی تجربه و

«هر چیزی جز ادبیات جان او را می‌آزارد»

صفحه‌ی اول کتاب مادام بوآری با ترجمه‌ی مهستی بحرینی. دور این جمله را با خودکار خط می‌کشم و دو نقطه با خطی کج زیرشان و می‌نویسم: «چقدر منم.»  

چگونه استایل شخصی خود را داشته باشیم؟

  استایل به طور کلی به‌معنای سبک و روش هماهنگ یا مدیریت کردن رفتار و انتخاب‌های شخصی در زمینه‌ای است. مثل پوشش، سبک زندگی، تغذیه و … پوشش ما

جاری باشیم ؟ سخنرانی

چی تو رو سر شوق میاره؟ من در یک سخنرانی کوتاه از چی حرف می‌زنم؟ از نوشتن. ایهاالناس، بنویسید. حرف بزنید. جاری باشید. من دوست دارم از چی با